Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Blog  Business

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu.

Od 2018 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

  • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
  • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dlaczego FOLLY ACADEMY?

  • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr. 10/00148/2017, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług.
  • przeprowadziliśmy setki szkoleń i kursów dla kursantów z całej Polski
  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
  • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu stylizacji paznokci znajdą Państwo tutaj.

Sprawdź jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS.